+420 723 560 183 me@katerinakryllova.com

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Než začnete používat tento web, přečtěte si prosím pozorně Zásady ochrany osobních údajů.
Používáním webové stránky souhlasíte s uvedenými podmínkami.

Kdo jsme

 Agentura SIGNUM, s.r.o.
Obecnice 266, 262 21
Česká republika
IČO: 08070903
+420723560183
me@katerinakryllova.com

Agentura SIGNUM, s.r.o. (dále jen „Společnost“) respektuje vaše soukromí a zavazuje se je chránit
prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují váš přístup a používání katerinakryllova.com, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na nebo prostřednictvím katerinakryllova.com (dále jen „webová stránka“).

Při vstupu na Webové stránky se o vás dozvíme některé informace např. pokud použijete kontaktní formulář pro elektronickou komunikaci. Pokud tuto možnost využije, zadaná data se nám přenesou a uloží.

Jaké informace o vás shromažďujeme:

• e-mailovou adresu
• jméno a příjmení (popř. jméno společnosti)
• telefonní číslo
• datum a čas kontaktu

U kontaktního formuláře je vždy uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů

Také máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.

Údaje slouží výhradně ke zpracování konverzace.

Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 – EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů „Zákonnost zpracování“ Pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta první písm. b

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení záměru, pro který byly shromážděny. Příslušná konverzace s uživatelem skončila. Rozhovor je ukončen, když okolnosti naznačují, že předmětná věc byla přesvědčivě objasněna.

Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme na webových stránkách a v e-mailech, textových nebo jiných elektronických zprávách mezi vámi a webovými stránkami.

GDPR práva návštěvníků

Pokud se nacházíte v Evropské unii, máte nárok na určité informace a máte určitá práva podle Obecné ochrany údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim údajům, které Společnost uchovává, a právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů.

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost vašich údajů.

V rozsahu, v jakém jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů Společnosti, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu, ke kterému došlo před vaším odvoláním souhlasu.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný pro záležitosti související s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Požadujeme pouze informace, které jsou přiměřeně nutné k odbavení elektronických dotazů popř. uzavření smlouvy s vámi. Jako podmínku pro elektronickou komunikaci popř. uzavření smlouvy s námi od vás nebudeme vyžadovat souhlas k jakémukoli zbytečnému zpracování.

Kontaktujte nás
Uvítáme vaše dotazy nebo komentáře týkající se Zásad ochrany osobních údajů:

Obecnice 266, 262 21
E-mailová adresa: me@katerinakryllova.com

Náš zástupce pro GDPR

Společnost VeraSafe byla jmenována jako zástupce Agentury SIGNUM, s.r.o. v Evropské unii pro záležitosti ochrany údajů podle článku 27 obecného nařízení Evropské unie o ochraně údajů. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, lze společnost VeraSafe kontaktovat v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Chcete-li provést takový dotaz, kontaktujte společnost VeraSafe pomocí tohoto kontaktního formuláře: https://verasafe.com/public-resources/contact- nebo telefonicky na čísle: +420 228 881 031.